L’anglès

Des de la nostra escola “Somriures” creiem necessari potenciar al màxim les capacitats dels nostres alumnes. Així doncs, de la mateixa manera que estimulem l’infant en el seu desenvolupament físic i mental i el fet d’aprendre la nostra llengua, també cal preparar-lo per una segona llengua que afavorirà el seu futur desenvolupament en el món real.

Basant-nos en la nostra filosofia d’aprendre a partir de l’observació, l’experimentació i la interacció, és molt important establir un marc de referència per aquest segon idioma. És aquí on entra en escena “Hipo”, un simpàtic personatge que ens servirà de fil conductor i de punt de relació entre l’anglès i l’alumne, tot promovent situacions i interaccions que afavoreixen l’adquisició progressiva de l’idioma.

Aquest projecte té en compte l’etapa evolutiva dels alumnes, amb la qual cosa els objectius a aconseguir, els continguts i les tècniques utilitzades s’adeqüen d’acord a l’edat a qui vagin adreçades.

Un punt molt important és deixar establert des del primer moment que l’anglès és un idioma diferent al català, i que l’utilitzarem en moments, situacions, materials i amb una mestra clarament diferenciada. Això permetrà als nens i nenes organitzar els continguts que vagin adquirint de manera que no es confonguin ni interfereixin uns amb altres.

En el mateix moment en què la mestra i el personatge entrin a l’aula s’adreçarà als alumnes només en anglès i, aquests, interactuaran i participaran utilitzant aquest idioma per comunicar-se. Des de l’inici s’afavorirà la comprensió a partir de gestos, entonació i utilitzant la música com a instrument necessari per a l’aprenentatge, així com s’establiran una sèrie de rutines que faran que l’alumne relacioni ràpidament l’anglès amb el personatge i la mestra.